O nás

Jsme Jazyková škola češtiny pro cizince a Centrum stáží "Ahoj!Student". Máme učebnu na adrese Olšanská 55/5, Praha 3 - Žižkov ale od března 2020 učíme ONLINE!

 

CO DĚLÁME?

  • Pořádáme kurzy češtiny pro děti i dospělé z řad cizinců všech věkových kategorií.
  • Pomáháme při nostrifikaci dokladů o vzdělání, jednáme se školskými zařízeními.
  • Pomáháme s vyhledáváním vhodné školky/školy/vysoké školy.
  • Pomáháme s podáním přihlášky na střední/vysokou školu.
  • Zajištujeme krátkodobé studijní stáže pro odborníky ze státy SNS ve spolupráci s českými vysokými školami.

Posláním Školy českého jazyka pro cizince a Centra stáží "Ahoj!Student" je pomoc cizincům tak aby jejich adaptace v nové zemi byla co nejpohodlnější, aby se mohli stát plnohodnotnými členy společnosti se všemi právy i povinnostmi a znalost českého jazyka, místních tradic a kultury tomuto napomáhala.

 

Osvědčení o zápisu obchodní značky "Ahoj! Student" na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky č. 373695. Najděte si nás na sociálních sítích jako je Facebook a Instagram


Čeština pro zahraniční lékaře

Vzhledem k tomu, že Česká lékařská komora eviduje v České republice nedostatek lékařů, od října 2020 pořádáme nový online program pro zahraniční lékaře. Tím programem chceme přispět k řešení tohoto důležitého společenského problému - сhceme přispět ke zvýšení počtu kvalifikovaných lékařů z východních zemí. Program je dvouměsíční, obsahuje intenzivní kurz českého jazyka a intenzivní kurz odborné lékařské češtiny. Cílem kurzů je příprava lékařů ze zahraničí na aprobační zkoušky, seznámení s českými reáliemi, životem, tradicemi a kulturou.

Škola českého jazyka "Ahoj!Student": Pracujeme pro pohodlnou integraci cizinců do české společnosti.


O nás v českých médiích


V roce 2018 otevřela Káťa Zvereva školu českého jazyka Ahoj!Student v Praze, aby se ruskojazyční cizinci naučili mluvit v každodenních situacích – v bance, na poliklinice, v obchodě, na policii.

Káťa Zvereva přijela do Prahy z Moskvy v roce 2014, vystudovala češtinu na Vysoké škole ekonomické, dokončila magistraturu na Vysoké škole obchodní, pak otevřela svou jazykovou školu na Žižkově a učí češtinu ruskojazyčné cizince, kteří stejně jako ona přijeli do Prahy ze zemí bývalého Sovětského svazu studovat, žít a pracovat.

Myšlenka uskutečnit svůj dávný sen a otevřít jazykovou školu se zrodila, když Káťa psala diplomovou práci na Vysoké škola obchodní v Praze. Byznysplán budoucí jazykové školy jí pomohla napsat vedoucí její diplomové práce. Když Káťa obhajovala svou diplomovou práci, v její jazykové škole se již učili cizinci.

„Za nejzajímavější období podnikání považuji jeho začátek. Když hledáš kancelář, plánuješ měsíční náklady na nájem, mzdy učitelů, reklamu, tiskárnu, papír. Když přemýšlíš o tom, zda to zvládneš sama. Anebo zda jít jednoduše pracovat k někomu do kanceláře.” – říká Káťa.

Když přijela do Prahy, měla za sebou již vysokoškolské vzdělání a první kariéru. Káťa dokončila univerzitu v Moskvě v oboru “Reklama” a pracovala v módní branži jako social media manager. Jejím nejvýraznějším digitálním projektem byla stránka na instagramu @roscosmosofficial, která patří ruské vesmírné agentuře, zveřejňuje fotografie z vesmíru a z mezinárodní vesmírné stanice. Tento instagram sleduje v současné době více než 600 000 lidí – jako kdyby se dvě Ostravy najednou přihlásily k odběru něčího instagramu.

Zdroj fotky: Archiv Káti Zverevy

Káťa však nechtěla zůstat v Moskvě. Narodila se na Sibiři a Moskva se pro ni stala místem studia a práce, avšak ne tím místem, kde by chtěla zůstat i nadále. “Proč jsem si vybrala Prahu? Prahu jsem si vybrala již v dětství – v domácí knihovně mé babičky, která žije na Sibiři, byly knihy “Povídky malostranské” Jana Nerudy a “Staré pověsti české”Aloise Jiráska, které jsem moc ráda četla, když jsem byla malá. Někteří mí vrstevníci přemýšleli o tom, že možná pojedou do Španělska (vždyť je tam moře) nebo do Anglie (vždyť je to prestižní), a potom se najednou objevili v Praze. U mě je to přesně naopak – vždy jsem chtěla přijet do Prahy, studovat, pracovat, být prospěšná společnosti právě tady”, – pokračuje Káťa.

Většina studentů, kteří studují jazyk v její jazykové škole s legračním názvem “Ahoj!Student”, přijela ze zemí bývalého Sovětského svazu – Ukrajiny, Ruska a Kazachstánu. Ti, kdo přijíždějí ze zemí bývalého Sovětského svazu, pracují v Praze v různých oblastech: jako manažeři – například v marketingu; advokáti, zaměstnanci bank, novináři, překladatelé, středoškolští odborníci; mnozí pracují na smlouvu v mezinárodních společnostech, někdo pracuje v cestovním ruchu, v obchodech, salónech krásy, ve stavebnictví. “Většina mých studentů, kteří přijedou ze zemí bývalého Sovětského svazu, mají skutečně velmi silnou touhu se integrovat do české společnosti, asimilovat, proto se svědomitě učí český jazyk, mají velmi silnou motivaci”,- zdůrazňuje Káťa.

Do školy chodí i věkově starší studenti (starší 60 let), tato kategorie posluchačů žije v České republice více jak 10 let, již dávno mají povolení k trvalému pobytu nebo české občanství, avšak mají problémy s češtinou, jejich znalost je prakticky nulová. Důvodem je to, že člověk nepotřebuje práci (protože je v důchodu) a komunikuje jen v ruskojazyčné komunitě, se svými přáteli a známými. “Na začátku každého ročníku říkám studentům: nebojte se mluvit v českém prostředí. Naše škola, naši učitelé jsou zde pro to, abyste se naučili mluvit v každodenních situacích – v bance, na poliklinice, v obchodě, na policii. Když vyjdete ze třídy, jděte a nebojte se mluvit”.

“Znalost českého jazyka, byť jen na základní úrovni, je nezbytnou podmínkou pro pohodlný život v České republice. Ani jednu záležitost nelze vyřešit bez znalosti českého jazyka – nebo si budete s sebou muset všude brát tlumočníka. Pro cizince je to těžké. Víte, jakou frázi vnímá cizinec nejcitlivěji? “Nerozumím Vám”. Protože znamená, že druhá strana jako by nechtěla porozumět, jako by se bránila dialogu. Ale když vycházím ze své vlastní praxe, mohu říci: pokud se obě strany chtějí domluvit, vždy se to podaří. V rozhovoru je důležité, aby cizinec nemlčel a druhá strana se ho snažila pochopit. A pokud mám zájem na výsledku dialogu, vždy mi porozumí. Právě proto jsem otevřela tuto školu – abych podpořila mezikulturní komunikaci, porozumění mezi ruskojazyčnými a českojazyčnými občany v České republice. Vždyť porozumění bude nakonec užitečné pro obě strany”.

Škola “Ahoj!Student” na pražském Žižkově funguje od roku 2018. Pokud potkáte emigranta, který s vámi bude mluvit česky; nebo pokud se vás pokladní v potravinách česky zeptá, jak se máte a zda sbíráte body; pokud učitel-cizinec bude na univerzitě přednášet hezkou češtinou, pokud se maminka s kočárkem na vás obrátí v tramvaji s prosbou o pomoc, pokud vám makléř nabídne byt a bude s vámi hovořit hezkou češtinou – je možné, že je to díky škole Ahoj!Student a snaze této mladé cizinky být prospěšnou české společnosti.

https://mladypodnikatel.cz/cizinka-ze-sibire-otevrela-skolu-ceskeho-jazyka-v-praze-a-uci-ruskojazycne-cizince-mluvit-cesky-v-kazdodennim-zivote-t36532

Ahoj!Student - курсы чешского языка в Праге

Jazyková škola českého jazyka v Praze "Ahoj!Student"


Наши контакты:

Kontakty:

+420 778 035 980

info@ahojstudent.com 

Наши сайты:

Naše weby:

www.ahojstudent.com

www.ahojstudent.tilda.ws

 

Мы в социальных сетях:

My jsme na sociálních sítích:

Facebook

Instagram


Download
Všeobecné obchodní podmínky.pdf
Adobe Acrobat Document 148.0 KB

Наши программы

  • Курсы чешского языка для проживающих в Праге и во всем мире
  • Nabízíme ONLINE a OFFLINE kurzy českého jazyka pro rusky mluvící cizince

Мини-словарь чешского языка:

Добрый день! — Dobrý den! [Добри дэн!]

Как твои дела? — Jak se máš? [Як сэ/маш?]

Спасибо — Děkuji [Декуи]

Пожалуйста — Prosím [Просим]


Свидетельство о регистрации торговой марки "Ahoj!Student" в Промышленной палате Чешской республики №373695

Osvědčení o zápisu obchodní značky "Ahoj! Student" na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky č. 373695

Škola českého jazyka "Ahoj!Student": Pracujeme pro pohodlnou integraci cizinců do české společnosti prostřednictvím výuky českého jazyka.

Ответим на ваши вопросы:

Telegram, Viber, WhatsApp: +420778035980

E-mail: info@ahojstudent.com


Máte-li dotazy, rádi vám na ně odpovíme telefonicky: +420 778 035 980 nebo e-mailem: info@ahojstudent.com, stejně i na Instagram profilu @ahojstudent.


О нас в СМИ:

Brodude.ru

Around Prague

MladyPodnikatel.cz

 Сайт www.ahojstudent.com защищен SSL-сертификатом безопасности. Это можно увидеть в строке браузера: у сайтов с сертификатом безопасности адрес начинается с https:/, а не с http:/. Буква S в аббревиатуре https означает security, безопасность. Это значит, что ваши данные будут конфиденциальными и не попадут в руки третьих лиц.


Сайт работает в соответствии с Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)