KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

Podzimní semestr: od 1.září 2021 do 30.prosince 2021

VYUČUJEME PŘES SKYPE!

Skype výuka probíhá jako klasická výuka s mnoha výhodami. Studujete v pohodlí svého domova a komunikujete s lektorem pomocí mikrofonu a webové kamery.

 

Jsme Jazyková škola češtiny pro cizince a Centrum stáží "Ahoj!Student". Vyučujeme češtinu pro cizince a organizujeme krátkodobé studijní stáže pro odborníky ze zahraničí ve spolupráci s českými vysokými školami.

 

Máme učebnu v Praze ale od března 2020 učíme ONLINE!


CENA: od 6900 Kč za celý kurz (3 měsíce)


CO DĚLÁME?

 • Pořádáme kurzy češtiny pro děti i dospělé z řad cizinců všech věkových kategorií.
 • Pomáháme při nostrifikaci dokladů o vzdělání, jednáme se školskými zařízeními.
 • Pomáháme s vyhledáváním vhodné školky/školy/vysoké školy.
 • Pomáháme s podáním přihlášky na střední/vysokou školu.
 • Zajišťujeme krátkodobé studijní stáže na českých vysokých školách.

Posláním Školy českého jazyka pro cizince a Centra stáží "Ahoj!Student" je pomoc cizincům tak, aby jejich adaptace v nové zemi byla co nejpohodlnější, aby se mohli stát plnohodnotnými členy společnosti se všemi právy i povinnostmi. K tomu napomáhá znalost českého jazyka, místních tradic a kultury.

 

Čeština pro zahraniční lékaře 

Vzhledem k tomu, že Česká lékařská komora eviduje v České republice nedostatek lékařů, od října 2020 pořádáme nový online program pro zahraniční lékaře. Tímto programem chceme přispět k řešení důležitého společenského problému ke zvýšení počtu kvalifikovaných lékařů z východních zemí. Program je dvouměsíční, obsahuje intenzivní kurz českého jazyka a intenzivní kurz odborné lékařské češtiny. Cílem kurzů je příprava lékařů ze zahraničí na aprobační zkoušky, seznámení s českými reáliemi, životem, tradicemi a kulturou.

 

Škola českého jazyka "Ahoj!Student": Pracujeme na efektivní integraci cizinců do české společnosti.


Plán výuky:

SKUPINOVÉ KURZY:    

PRO ZAČÁTEČNÍKY (A0-A1):

PONDĚLÍ a STŘEDA od 18:30 do 20:00 (pro začátečníky, úroveň A0-A1)

SOBOTA a NEDĚLI od 10:00 do 11:30 (pro začátečníky, úroveň A0-A1)

PRO POKROČILÉ (A1-A2):

ÚTERÝ a ČTVRTEK od 18:30 do 20:00 (pro pokročilé, úroveň A1-A2)

SOBOTA a NEDĚLI od 14:00 do 15:30 (pro pokročilé, úroveň A1-A2)

PRO POKROČILÉ (B1-B2):

ÚTERÝ a ČTVRTEK od 10:00 do 11:30 (pro pokročilé, úroveň B1-B2)

ÚTERÝ a ČTVRTEK od 18:30 do 20:00 (pro pokročilé, úroveň B1-B2)

PRO POKROČILÉ (C1-C2):

Příprava na zkoušku C1 (Státní jazyková zkouška všeobecná (C1). Individuální rozvrh, 12 přednášek x 60 minut. 8000,-Kč za kurz

Příprava na zkoušku C2 (Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský. Individuální rozvrh, 12 přednášek x 60 minut. 8000,-Kč za kurz

Příprava na zkoušku C2 (Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický. Individuální rozvrh, 12 přednášek x 60 minut. 8000,-Kč za kurz

 

INDIVIDUÁLNÍ KURZ:

Kurz s rusky mluvícím učitelem nebo s rodilým mluvčím. Tento kurz má obrovskou výhodu – můžete si sami naplánovat rozvrh hodin. Kurz obsahuje 8 přednášek x 90 minut za měsíc. Kurz může trvat tolik měsíců, kolik budete potřebovat. Od 4000,-Kč za měsíc

 

Speciální kurzy: 

 • PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKU NA TRVALÝ POBYT. Individuální rozvrh, 8 přednášek x 90 minut. 6000,-Kč za kurz
 • Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství. Individuální rozvrh, 8 přednášek x 90 minut. 6000,-Kč za kurz
 • ČEŠTINA PRO ZAHRANIČNÍ LÉKAŘE. Intenzivní kurz lékařské češtiny. Výuka probíhá každý všední den. 24 přednášek x 90 minut.11000,-Kč za kurz
 • Konverzační klub (PÁTEK od 17:00 do 18:00) – KONVERZACE V ČEŠTINĚ s rodilým mluvčím. 4 přednášky x 90 minut. 2000,-Kč za měsíc

Studenti, kteří mají úroveň A0-A1, obvykle navštěvují kurzy pro začátečníky (to znamená, že se studenti buď nikdy česky neučili nebo se učili dávno a už zapomněli základy gramatiky.)

 

Kurzy pro pokračující studenty, úroveň A1-A2, obvykle navštěvují studenti, kteří buď absolvovali náš kurz pro začátečníky nebo již mohou komunikovat v češtině alespoň trochu, rozumějí řeči a umí vytvářet jednoduché věty.

 

Kurzy pro pokračující studenty, úroveň B1-B2, obvykle navštěvují studenti, kteří buď absolvovali náš kurz pro pokračující studenty, úroveň A1-A2, nebo těmi studenty, kteří se dokážou bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou jim blízká, například, rodina, koníčky, práce, cestování a aktuální události.

 

Přípravné kurzy na zkoušky C1-C2 slouží bud’ pro přípravu ke státním zkouškám, nebo ke zlepšení češtiny u studentů kteří již mají úroveň B2.  Studenti s úrovní C1 se umí vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umí používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Zvládají přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. Studenti s úrovní C2 se dokážou zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Dobře znají idiomatické a hovorové výrazy. Umějí se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny.

 

Konverzační klub odstraní strach z mluvení.

 

Přípravný kurz na zkoušky na trvalý pobyt a občanství. Kurz je vhodný pro všechny zájemce kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce pro žadatele o trvalý pobyt nebo o občanství.


Ceník kurzu:

 

PRO ZAČÁTEČNÍKY А0-A1

6900,- Kč/kurz

                (24 přednášek x 90 minut, 2krát v týdnu)

PRO POKROČILÉ А1-А2
PRO POKROČILÉ B1-B2

6900,- Kč/kurz

                (24 přednášek x 90 minut, 2krát v týdnu)


8700,- Kč/kurz

                (24 přednášek x 90 minut, 2krát v týdnu)

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZKOUŠKY NA TRVALÝ POBYT A OBČANSTVÍ


Individuální výuka s rusky mluvícím učitelemIndividuální výuka s rodilým mluvčím

 

 

 

Přípravný kurz na zkoušky C1-C2

6000,- Kč (8 přednášek x 90 minut, délka trvání kurzu je 1 měsíc)

4000,-Kč (8 přednášek x 90 minut za měsíc)5000,-Kč (8 přednášek x 90 minut za měsíc)
8000,-Kč (12 přednášek x 60 minut, délka trvání kurzu je 1 měsíc)

Konverzační klub

2000,- Kč/kurz

                (4 přednášky x 90 minut za měsíc)

 

Chcete-li se přihlásit, vyplňte následující formulář:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Po odeslání formuláře vám zašleme podrobné informace o programu vašeho kurzu.

Máte-li dotazy, rádi vám na ně odpovíme telefonicky: +420 778 035 980 nebo e-mailem: info@ahojstudent.com, stejně i na Instagram profilu  @ahojstudent.PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS?

MALÉ SKUPINY

Studijní skupiny jsou maximálně po šesti lidech. Lektor má tak dostatek prostoru věnovat se všem studentům.

 

POHODLNÉ UMÍSTĚNÍ: od března 2020 jsme ONLINE!

онлайн курсы чешского языка в праге


Informace o kurzech:

Máme 5 hlavních kurzů: 

 • Pro začátečníky
 • Pro pokročilé
 • Příprava na zkoušku na trvalý pobyt 
 • Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství
 • Individuální výuka

Kurzy „PRO ZAČÁTEČNÍKY“ a „PRO POKROČILÉ“ trvají 3 měsíce a jsou rozděleny do 3 bloků. Každý měsíc je nový blok, tj. nová úroveň složitosti gramatiky, výslovnosti, konverzace. To znamená, že učíme nejen mluvit v každodenních situacích, ale také vysvětlujeme gramatiku, rozšiřujeme slovní zásobu, zlepšujeme fonetiku, protože bez těchto složek nelze začít mluvit.

 

Na konci kurzu se skládá závěrečná zkouška. Závěrem kurzu je také  potvrzení o absolvování, kde je uveden počet vyučovacích hodin.

CÍL KURZU:

přiblížit studentům nezbytnou gramatiku a slovní zásobu a naučit je mluvit v každodenních situacích - v obchodě, v bance, v nemocnici, v kavárně, v dopravních prostředcích a na policii.

 

Chceme vás naučit, jak odpovědět na nejdůležitější otázky, se kterými se každý cizinec v České republice setká: chceme, aby vaše čeština byla na takové úrovni, že byste si mohli snadno otevřít účet v české bance, domluvit si schůzku s lékařem, vyplnit žádost na poště, zapsat se na Ministerstvo vnitra pro prodloužení víza, koupit si lístek v pokladně, objednat si české jídlo. Jako jazyková škola „Ahoj! Student“, pracujeme na tom, aby adaptace našich studentů v nové zemi byla co nejpohodlnější a znalost českého jazyka je v tomto snažení zásadní. Učíme studenty různého věku: od 17 do 70 let a různých profesí. Jsme otevřeni každému, kdo se chce naučit český jazyk a stát se plnoprávným členem české společnosti. Nebojte se zavolat, pokud v České republice dlouhodobě žijete, ale neumíte mluvit česky.


Mladí a ambiciózní učitelé, kteří neustále profesionálně rostou a rozvíjejí se.

 

 


Jazyková škola Ahoj! Student:

Učíme energicky!

Naše kurzy mají přátelskou a přívětivou atmosféru, milujeme naše studenty a zacházíme s nimi opatrně.

 

Přijďte i vy!


 

S potěšením oznamujeme, že se v roce 2019 „Ahoj! Student“ stala registrovanou obchodní značkou.

Osvědčení o zápisu obchodní značky "Ahoj!Student" na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky č. 373695.

 

Osvědčení o členství jazykové školy "Ahoj!Student" v Hospodařské komoře České republiky č. 133/000002.

 

Zvyšujeme kvalitu našich služeb pro naše studenty!

 


ADRESA:

kurzy se konají na adrese Olšanská 55/5, Praha 3 - Žižkov (tramvajová zastávka Olšanská). Od března 2020 jsme ONLINE!


Email: info@ahojstudent.com

 

Telephone: +420 778 035 980

Ing. Ekaterina Zvereva, zakladatelka a ředitelka jazykové školy českého jazyka v Praze "Ahoj!Student"
Ing. Ekaterina Zvereva, zakladatelka a ředitelka jazykové školy českého jazyka v Praze "Ahoj!Student"
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Takhle vypadá naše učebna na Žižkově
Takhle vypadá naše učebna na Žižkově


Česká média píšou o našich kurzech:

Český tisk píše o kurzech českého jazyka, rozhovor se zakladatelkou jazykové školy Ahoj!Student na portálu Mladý podnikatel: https://mladypodnikatel.cz/cizinka-ze-sibire-otevrela-skolu-ceskeho-jazyka-v-praze-a-uci-ruskojazycne-cizince-mluvit-cesky-v-kazdodennim-zivote-t36532


Kontakty:

Ing. Ekaterina Zvereva, zakladatelka a ředitelka jazykové školy českého jazyka v Praze "Ahoj!Student" (Profil na LinkediNu)

📱Telefonní čiclo: +420 778 035 980

📲 Telegram, Viber, WhatsApp +420 778 035 980

📩 E-mail: info@ahojstudent.com 

Сайт: www.ahojstudent.com  


Ahoj!Student: Otevíráme možností
Ahoj!Student: Otevíráme možností

Ahoj!Student - курсы чешского языка в Праге

Kurzy českého jazyka v Praze "Ahoj!Student"


Наши контакты:

Kontakty:

+420 778 035 980

info@ahojstudent.com 

Мы в социальных сетях:

My jsme na sociálních sítích:

Facebook

Instagram


Download
Všeobecné obchodní podmínky.pdf
Adobe Acrobat Document 148.0 KB

Курсы чешского языка для проживающих в Праге и во всем мире

 

Nabízíme ONLINE a OFFLINE kurzy českého jazyka


Мини-словарь чешского языка:

Добрый день! — Dobrý den! [Добри дэн!]

Как твои дела? — Jak se máš? [Як сэ/маш?]

Спасибо — Děkuji [Декуи]

Пожалуйста — Prosím [Просим]


Osvědčení o zápisu obchodní značky "Ahoj! Student" na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky č. 373695

Škola českého jazyka "Ahoj!Student": Pracujeme pro pohodlnou integraci cizinců do české společnosti prostřednictvím výuky českého jazyka.

Ответим на ваши вопросы:

Telegram, Viber, WhatsApp: +420778035980

E-mail: info@ahojstudent.com


Máte-li dotazy, rádi vám na ně odpovíme telefonicky: +420 778 035 980 nebo e-mailem: info@ahojstudent.com, stejně i na Instagram profilu @ahojstudent.


О нас в СМИ:

Around Prague

 Сайт работает в соответствии с Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)