12 мая наши стажеры посетили детский сад для детей со специальными потребностями "Солнышко" (Прага 5)

С 11 по 15 мая 2023 наш Центр стажировок в Праге @ahojstudent проводит образовательную стажировку для ведущих работников сферы дошкольного образования из Республики Казахстан.

 

👶12 мая в программе было посещение второго детского сада MŠ Sluníčko (Praha 5, Deylová 3), где также состоялась очень информативная лекция. Лекцию по обучению детей со специальными потребностями провели пани директор Mgr. Hana Tomanová и пани заместитель директора Bc. et Bc. Tereza Caisová. В целом тема стажировки - "Инклюзивное образование в детских садах Чехии". 

 

Детский сад "Солнышко" - это государственный детский сад в Праге, который предлагает дошкольное образование детям со специальными потребностями. 

 

Стажеры могли не только услышать самые последние тренды в области работы с детьми со специальными потребностями, но и посмотреть на разработанные специалистами детского сада "Солнышко" учебные и развивающие материалы, а также задать вопросы.

Благодарим MŠ Slunícko в лице пани директора и пани заместителя за гостеприимство и сотрудничество 🌿☀️

Стажировки в Праге:

www.ahojstudent.com 

info@ahojstudent.com 

+420 778 035 980

 

Ve dnech 11-15.května 2023 provádíme vzdělávací program pro vedoucí pracovnice z oblasti předškolní výchovy z Kazašské republiky. 12.května stážistky navštívily mateřskou školu v Praze 5 - Sluníčko. Přednáší paní ředitelka Mgr. HANA TOMANOVÁ a paní statutarní zástupkyně ředitelky školy Bc. et. Bc. TEREZA CAISOVÁ. Téma přednášky - vzdělávání děti se speciálními potřebami v mateřské škole Sluníčko. Stážistky měly unikátní možnost nejenom seznámit se s metodikou práce s dětmi se speciálními potřebami, ale také uviděly, s jakými podpůrnými pomůckami pracují v MŠ Sluníčko paní učitelky a paní asistentky pedagoga. 

 

Mateřská škola Sluníčko je zřízena jako příspěvková organizace, která poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Srdečně děkujeme paní ředitelce a paní zástupkyni za vstřícný přístup ke stážistkám a za moc zajímavou přednášku.

S pozdravem, Centrum stáží Ahoj!Student🌿☀️

Ahoj!Student - курсы чешского языка в Праге

Kurzy českého jazyka v Praze "Ahoj!Student"


Наши контакты:

Kontakty:

+420 778 035 980

info@ahojstudent.com 

Мы в социальных сетях:

My jsme na sociálních sítích:

Facebook

Instagram


Download
Všeobecné obchodní podmínky.pdf
Adobe Acrobat Document 148.0 KB

Курсы чешского языка для проживающих в Праге и во всем мире

 

Nabízíme ONLINE a OFFLINE kurzy českého jazyka


Мини-словарь чешского языка:

Добрый день! — Dobrý den! [Добри дэн!]

Как твои дела? — Jak se máš? [Як сэ/маш?]

Спасибо — Děkuji [Декуи]

Пожалуйста — Prosím [Просим]


Osvědčení o zápisu obchodní značky "Ahoj! Student" na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky č. 373695

Škola českého jazyka "Ahoj!Student": Pracujeme pro pohodlnou integraci cizinců do české společnosti prostřednictvím výuky českého jazyka.

Ответим на ваши вопросы:

Telegram, Viber, WhatsApp: +420778035980

E-mail: info@ahojstudent.com


Máte-li dotazy, rádi vám na ně odpovíme telefonicky: +420 778 035 980 nebo e-mailem: info@ahojstudent.com, stejně i na Instagram profilu @ahojstudent.


О нас в СМИ:

Around Prague

 Сайт работает в соответствии с Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)